Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky - Ochrana osobních údajů a osobní informace na www.stubhub.cz. Automatické zpracování osobních údajů.

Přijetí současných podmínek předpokládá shodu a vyjadřuje souhlas se zpracováním informací uvedenými společnosti TICKETBIS, S.L. prostřednictvím internetových stránek www.stubhub.cz.

1. Osobní informace

Prostřednictvím registrační procedury na www.stubhub.cz Uživatel poskytuje společnosti TICKETBIS, S.L. následující osobní údaje (dále jen "osobní údaje").

2. Automatická léčba.

V souladu s ústavním zákonem 15/1999 o ochraně osobních údajů ze Španělska a jeho prováděcích předpisů, v souladu s články 5 a 6, subjekt odpovědný za internetové stránky informuje všechny návštěvníky, kteří poskytují nebo budou poskytovat osobní údaje, že bude začleněny v automatizovaném katalogu.

3. Účel.

Účelem sběru osobních dat a automatizovaného zpracování je pouze udržování vztahů uvedené v Obecných podmínkách použití a zejména v řízení, správa, zajištění, rozšiřování a zkvalitňování služeb, přizpůsobení Služeb vkusu a preferencím uživatelů, design nových souvisejících služeb, poskytování služeb aktualizace, zasílání reklam týkajících se Služeb a dalších produktů a služeb nabízených společností TICKETBIS, S.L. nebo prostřednictvím společnosti TICKETBIS, S.L. v současné době a v budoucnu při plnění přímého prodeje těchto produktů a služeb. Účel sběru osobních dat a automatizovaného zpracování zahrnuje zaslání průzkumných formulářů, které uživatel není povinen vyhotovit.

4. Sdělování.

S přijetím naší politiky ochrany soukromí a ochrany osobních údajů uživatel souhlasí s tím, že společnost TICKETBIS, S.L. může sdělit, je-li to nezbytné, osobní údaje zbytku Společnosti ve skupině bez ohledu na jejich bydliště, ke stejným účelům, ke kterým byly uvedeny v předchozím odstavci. V každém případě společnost TICKETBIS, S.L. zaručuje zachování důvěrnosti a bezpečné zpracování osobních údajů v těchto mezinárodních pohybech. Použití osobních údajů zahraničními společnostmi v rámci společnosti TICKETBIS, S.L. Skupina se omezí na obsah tohoto dokumentu.

5. Bezpečnostní opatření.

Společnost TICKETBIS, S.L. zaručuje, že přijímá všechna vhodná a nezbytná bezpečnostní opatření s ohledem na její zařízení, systémy souborů, stejně jako důvěrné zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Společnost TICKETBIS, S.L. garantuje zachování důvěrnosti osobních údajů a bezpečné zpracování pro mezinárodní pohyby. Nicméně, společnost TICKETBIS, S.L. musí odhalit osobní údaje a jakékoli další informace ve svých silách nebo které jsou přístupné prostřednictvím svých systémů a jsou třeba v souladu s platnými právními předpisy, aby sloužily příslušným orgánům veřejné moci.

6. Souhlas.

Přijetím těchto Smluvních podmínek Uživatel vyjadřuje souhlas k začlenění jeho osobních údajů do souboru osobních dat a automatického zpracování společností TICKETBIS, S.L. v souladu s dříve uvedenými účely.

Ve stejné míře Uživatel vyjadřuje souhlas a oprávnění tak, aby společnost TICKETBIS, S.L. mohla použít osobní údaje včetně, pokud je to nutné, mezinárodního předávání osobních údajů třetím osobám, jak je uvedeno v kapitole 4. v souladu se stanovenými účely.

7. Práva na přístup, zrušení, opravu a popírání uživatele.

Společnost TICKETBIS, S.L. garantuje uživatelům právo na přístup, zrušení, opravu a popírání v každém případě, a to za podmínek stanovených v rámci platných právních předpisů. Z tohoto důvodu, a v souladu se španělským ústavním zákonem 15/1999 o ochraně osobních údajů a jeho předpisech, mohou uživatelé vykonávat svá práva na základě žádosti zaslané spolu s kopií jejich oficiálního ID pomocí následujících způsobů:

Stejně tak si uživatelé mohou odhlásit některou ze služeb zprostředkovaných kliknutím na odkaz zrušení předplatného obsaženým ve všech emailech zaslaných společností TICKETBIS, S.L.

Ke zlepšení našich webových služeb používáme soubory cookie. Pokud budete pokračovat v prohlížení, bereme v úvahu, že souhlasíte s jeho použitím. Přečtěte si více o Cookie politika zde.